web analytics

Relationship Help Break Up

Hallo daar. Relaties zijn bijna altijd het moeilijkste in ons leven. Maar nog moeilijker dan een relatie hebben, is een relatie verliezen. Zowat iedereen heeft wel een relatiebreuk of scheiding meegemaakt, of een scheiding van een geliefde. Daarom is liefdesverdriet een belangrijk onderwerp. Voor ik begin, moet worden gezegd dat liefdesverdriet ervaren mogelijk is, zonder fysieke beëindiging van de relatie.

Er zijn juist sommige mensen die voortdurend liefdesverdriet ervaren binnen een relatie. Wanneer dit het geval is, is er wel een relatiebreuk, maar enkel intern. Van iemand houden is deze persoon nemen als jezelf en komen tot een toestand van emotionele eenheid. We zijn dan op ons best,want het is onze natuurlijkste toestand. Het betekent dat onze vibratie overeenkomtmet de frequentie van Bron zelf. Hier tegenover is een relatiebreuk het uit elkaar gaan. Het ligt het verste weg van de Bron vibratie. In plaats van de aanwezigheid van Bron, is het de afwezigheid.

Dus we zijn op ons allerslechtste in deze frequentie. Alle relatiebreuken zijn eigenlijk een schending van vertrouwen, dus het breken van een verondersteldcontract of overeenkomst. Als we van iemand houden, sluiten we een soort energetische overeenkomst om één te zijn. Bij een relatiebreuk, of het nu een fysieke of energetische relatiebreuk is. wordt deze overeenkomst verbroken. Hierdoor voelen we ons verraden.

Elk verraad van deze impliciete eenheidsovereenkomst, of het nu gaat om emotionele terugtrekking, bedrog, of kritiek, zorgt voor een scheiding tussen twee mensen. Waarom is een relatiebreuk zo ongelooflijk pijnlijk? Zoals eerder gezegd, als je van iemand houdtneem je hen als jezelf. Dus bij een relatiebreuk, of jij het nu hebt uitgemaakt, of zij hebben het uitgemaakt met jou verlies je steeds een deel van jezelf.

Op emotioneel niveau voelteen relatiebreuk verscheurend. Alsof een deel van je wordt afgescheurd. Bij relaties komt het vaak voor dat we haat voelen jegens onze expartner. Dit komt omdat haat ons beschermt voor de pijn. Wat ik hiermee bedoel is dat je emotionele lichaamoverlevingsmechanismen heeft. Als je in een enorme lage trilling zit, waardoor je een negatieve ervaring riskeert die je overleving kan bedreigen,

dan reik je automatischnaar een hoger trillingsniveau. In de psychologie,noemen ze dit een secundaire emotie. Ik noem het een beschermende emotie,omdat het je beschermt voor een lage vibratie. Vergelijk het met ijsdat een bevroren meer bedekt. Haat, de beschermende emotie voor pijn, stelt mensen in staat de pijn te vermijden die voortkomt uit het gevoel van verraad door de scheiding met een geliefde. Natuurlijk is het vaak eigenlijk liefdesverdriet wanneer we haat voelen.

Relationship Advice Breaking Up How to Get Over Heartbreak

We’re going to be talking about relationshipstoday and relationships that actually didn’t work out the way you might have wanted themto. This is how to get over heartbreak. My name is Joe Cuenco, I’m with family resources.What’s the best way to get over heartbreak? Well, heartbreak implies a much longer termrelationship and much deeper implications then just the relationship breakup. It meansthat your heart and your soul were engaged and you’ve got a deep rooted longing and lossfor your soul. But, you really need to deal with two issues, the basic issues, you needto deal with your pride and with the void in your life because you’ve really been hurtdown deep into your soul. You’re really going

to need to asses who you are as an individual,take stock of the basic qualities that you have, basically the way you behave. Maybethere’s some voids in your personal life, what you contribute to a relationship thatreally are the vacuum, one of the reasons why your relationship didn’t work out. So,you really need to work on strengthening those skills, building from there, building an inventoryof skills that you could possibly learn at a workshop or with marriage education counseling.It really gets to the point to where you are comfortable as an individual, that you area full contributer to relationship. But, the other thing that you need to deal with isthe void in your life, the love that you used

to have. I would reach out to family and friendsand those who are supportive of you. Spend time with them, have them engage in differentactivities with you. Get out of the house, get out there and network. Get away from perhapsthe apartment where you guys used to live or the common things that you used to do,do something different. It really is a different view point to get out of those different habits.So, grieve the right amount of time, move on and do the right things. Join clubs, associations,spend time in theater, volunteering in the community, doing something positive you’llfeel better about yourself. You want to feel good and confident. Then, once you feel goodand confident about yourself then you’ll be

in a better position to contribute to thatnext relationship and that’s all about how you move on and deal with heartbreak. I’mJoe Cuenco with family resources, relationships for life.

Leave a Reply